Pasientinformasjon


Norsk helseinfomratikk har hjemmesider med kvalitetssikret pasientinformasjon vedrørende de fleste vanlige tilstander. Følg denne lenken http://nhi.no/forside/