Åsen legekontor tilbyr ikke Janssen/ Johnson & Johnson-vaksine mot Covid-19. Vi følger helsemyndighetenes og legeforeningens anbefaling om å ikke anbefale vaksinene pga usikker nytte-/risikovurdering.