Lege Niklas Amdal går ut i utdanningspermisjon fra 01.02.22 til 30.09.22. Vikar i perioden blir lege Ida B Løndal.