Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv pneumokokksykdom/lungebetennelse hos alle som har tilstanden. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer eller tilstander.

  • anatomisk eller funksjonell miltmangel
  • cerebrospinalvæskelekkasje
  • hivinfeksjon / AIDS
  • B-cellesvikt 
  • benmargstransplantasjon
  • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
  • organtransplantasjon
  • cochleaimplantat
  • alder ≥ 65 år

Revaksinasjon hvert femte år for de med miltmangel, 10 års intervall for andre pasientgrupper

Ved sykdommer og tilstander med varierende risiko for invasiv pneumokokksykdom innenfor samme risikogruppe anbefales en individuell vurdering av behovet for pneumokokkvaksinasjon.

 

 

For ytterligere informasjon, gå til folkehelseinstituttet sine hjemmesider, www.fhi.no