Turnuslege


Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger. Ordning har i mange år blitt kallt for turnustjeneste men kalles nå som Lege Spesialisering 1( LIS 1- tjeneste)

Formålet med denne ordningen er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom LIS 1-legen og den veiledende legen på legekontoret.

En LIS 1-lege  har fullført medisinstudiet (6 år) samt minimum 12 måneders veiledet tjeneste ved ulike sykehusavdelinger før de kommer ut i allmennpraksis. Slik ordningen praktiseres idag starter en ny lege ved kontoret hver første mars og hver første september.