Ansatte


HÅVAR KJÆRSUND STOKKE

Fastlege

Kontortid mandag og torsdag samt tirsdag til klokken 1200

IMAD HAMADEH

Fastlege, Spesialist i almenn medisin

Kontortid mandag, tirsdag, onsdag og fredag

MAY FISKVIK

Helsesekretær

PER KRISTEN TEIGEN

Turnuslege

Kontortid tirsdag, onsdag, torsdag og fredag