Imad Hamadeh

Lege

Spesialist i allmennmedisin

Veileder i allmennmedisin

Idrettslege

Kontordager: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Torsdag

Niklas Amdal

Lege

Lege i spesialisering  i allmennmedisin (ALIS)

Kontordager: Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag

Aiyat Salem

LIS1- lege

Kontordager: Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag

Tove Karin Røssing

Helsesekretær

Silje Lerfald

Helsesekretær