Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Norsk helseinformatikk har hjemmesider med kvalitetsikret pasientinformasjon vedrørende de fleste vanlige tilstander. Følg denne lenken http://nhi.no/forside/

Turnuslege

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger. Ordning har i mange år blitt kallt for turnustjeneste men kalles nå som Lege Spesialisering 1( LIS 1- tjeneste)

Formålet med denne ordningen er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom LIS 1-legen og den veiledende legen på legekontoret.

En LIS 1-lege  har fullført medisinstudiet (6 år) samt minimum 12 måneders veiledet tjeneste ved ulike sykehusavdelinger før de kommer ut i allmennpraksis. Slik ordningen praktiseres i dag starter en ny lege ved kontoret hver første mars og hver første september.